KDS Takelcentrale en depannage pechhulp service

Sla navigatie over

24/H
+32 (0)14 41 97 79

Historiek

De GROEP LAUWERS breidde zijn activiteiten uit door de overname van Kempische Depannagedienst Swaans (KDS) te Turnhout. Met deze overname beoogde men, naast het uitbreiden van de core-business – carosserie, takelen en garage - ook een verregaande kostenbesparing te verwezenlijken door centralisatie van de interventies.

De kennis, de staf en de naam KDS werd eveneens behouden, zodat de integratie naadloos verliep. Er dient aangestipt dat beide bedrijven voorheen al nauwe banden onderhielden. Door de versmelting van de twee bedrijven wordt KDS het toonaangevende takelbedrijf in de regio Turnhout. U leest verder meer info over de beide bedrijven tot voor de fusie.

Lauwers nv

Garage Lauwers uit Arendonk werd in 1966 opgericht. Geleidelijk aan komen de activiteiten autohandel, onderhoud en depannage erbij. Koetswerkherstelling is nog steeds de hoofdbedrijvigheid van de firma. Het aantal takelingen of depannages neemt sterk toe: ongevallen, pannes en in beslag genomen voertuigen.

Vervolgens krijgt Carrosserie Lauwers de stalling van de in beslag genomen voertuigen toegewezen.

Het gaat hier om voertuigen die door Politie, Douane of gerechtelijke instanties in beslag werden genomen wegens niet verzekerd, fiscale fraude, betrokkenheid bij misdaden enz. De voertuigen zijn steeds beschikbaar voor gerechtelijke instanties wanneer verder sporenonderzoek en dergelijke nodig is.

Er ontstaat stilaan een perfecte samenwerking met het Ministerie van Justitie.

In overleg met hen ontwikkelt Garage Lauwers een uniek software-pakket rond de administratie van deze stallingsvoertuigen, wat een correct beheer van vaak tijdrovende dossiers mogelijk maakt. De snelst mogelijke afhandeling wordt hierdoor gegarandeerd.

Na de fusie van Garage Lauwers en KDS in het jaar 2000, worden alle takelactiviteiten naar Turnhout overgebracht. Daar is immers de klok rond personeel aanwezig om op de korst mogelijke tijd interventies uit te voeren.

De volgende stap is de samenwerking met diverse partners rond het thema mobiliteit.

Verzekeringsmaatschappijen en pechverhelpingsdiensten raken snel overtuigd en doen graag beroep op de correcte en soepele aanpak van KDS.

Naast het takelen van geïmmobiliseerde voertuigen in eigen land, gaat KDS internationaal in gans Europa, zelfs tot in Azië, om te depanneren en repatriëren.

www.lauwersnv.be

KDS NV

Garage Lauwers neemt takelbedrijf KDS over

De Kempische Depannagedienst Swaans KDS, bestaat op het ogenblik van de samensmelting met Lauwers nv 11 jaar. KDS verricht voornamelijk interventies bij pannes, ongevallen en bij foutparkeerders in de regio Turnhout. Op afroep biedt KDS hulp aan privé-personen, verzekeringsmaatschappijen, pechverhelpers, politie en garagehouders.

KDS werkt veel voor vaste klanten uit de regio.

KDS, een KMO met naast bedrijfsleider Eddy Swaans en zijn echtgenote, telt 4 personeelsleden. De firma is goed uitgeruste met een voertuigenpark dat gezien mag worden. Zeven wagens bestaande uit drie vrachtwagens met schuifplateau, twee zware takelwagens voor vrachtwagens en autobussen, een snel interventievoertuig en tenslotte een materiaalwagen.

Het bedrijfsterrein is voorzien van loodsen waarin opgehaalde voertuigen kunnen worden gestald om deze te beschermen tegen weer en wind.

De fusie

KDS en Garage Lauwers: fusie geslaagd

De fusie ontstond uit een win-win situatie. KDS-zaakvoerder Swaans zag voor zich een rustigere toekomst, terwijl Garage Lauwers zijn activiteiten wilde verbreden. De startfase zat dus meteen goed. De implementatie verliep naadloos, omdat een deel van het management en het personeel mee werden geïntegreerd.

Garage Lauwers, ondertussen uitgegroeid tot all-round autobedrijf, haalt voordeel uit deze uitbreiding door de samenvoeging van zowel personeel als infrastructuur van beide firma’s.

Door de schaalvergroting wordt het bedrijf meteen een grote speler op de takelmarkt. Vooral op gebied van repatriëring wordt het regionaal actieterrein uitgebreid tot een internationaal.

Sinds kort maakt ook autoverhuur deel uit van de service van KDS. Personenwagens tot mini-bus staan ter beschikking.

KDS en Garage Lauwers: fusie geslaagd (vervolg)

De Toekomst: KDS Kempische Depannage Service

De toekomst voorspellen blijft riskant. Dankzij de jarenlange ervaring van het bedrijf kan het thema “mobiliteit” in al zijn facettenvoordurend worden geanalyseerd en verbeterd.

Steeds evolueert KDS naar een volgende stap, met als streefdoel een volledige beheersing van elke situatie bij takelopdrachten. Dit omvat ondermeer het zo snel mogelijk ter plaatse zijn, de verkeersveiligheid garanderen, mobiliseren en afslepen van betrokken voertuigen, stallen van defecte wagens en inbeslagnames, overladen of opslaan van ladingen (ook ADR), afhandeling van expertise-dossiers voor verzekeringsmaatschappijen, verlenen van vervangwagens enzovoort… Kortom: de getroffen personen besparen van extra kopzorgen

Innovatie is noodzakelijk om dit alles te verwezenlijken. Vanaf begin 2010 beschikt Kempische Depannage Service over een vloot van 14 dienstvoertuigen, gaande van een eenvoudige interventiewagen met afsleepbril tot imposante reuzenvoertuigen om zwaar rollend materieel zoals vrachtwagens en autobussen te kunnen takelen.

Alle voertuigen zijn voorzien van een GPRS systeem waarmee ze rechtstreeks in verbinding staan met de thuisbasis. Zo blijft de bestuurder steeds op de hoogte van de laatste informatie omtrent laad- en losadressen en de status van de te behandelen voertuigen. Eveneens wordt de positie van alle takelwagens opgevolgd, waardoor de opdrachten steeds optimaal kunnen worden verdeeld of bijgestuurd waar nodig.

KDS maakt ook deel uit van een netwerk van “steunpunten” in gans Europa. Deze steunpunten zijn bedrijven die dezelfde kwaliteitsnorm nastreven voor het uitvoeren en afhandelen van opdrachten. Op deze steunpunten is steeds vervangend vervoer beschikbaar om de mobiliteit van klanten op een zo kort mogelijke tijd te garanderen.

Door continue te investeren in vakbekwame mensen, takelwagens, materialen en technieken kan Kempische Depannage Service met vertrouwen vooruitblikken op een mooie toekomst in de depannage-wereld !